De wereld van Lebbod

In de wereld van Lebbod wordt er tegelijk aan 4 wereldwonderen gebouwd. De wonderen zijn bijna af en alleen de laatste stenen moeten nog geplaatst worden. Het bouwmateriaal raakt langzaam op, dus bemachtig als eerste genoeg stenen om het wonder af te bouwen. Als speler ben je verantwoordelijk voor de bouw van één van de volgende wonderen.

Colosseum                                     Europa

Chinese muur                                Azië

Machu Picchu                                Amerika

Piramide van Gizeh/Cheops        Afrika

Spelonderdelen

2 speelborden / 1 schuifbord / 1 transparant vel / 4 x 6 speelstenen / 4 puzzelkaarten / 2 dobbelstenen

Opbouw speelbord

Haal de onderdelen uit de doos. Zie in het interieur in de doos de opbouw van het speelbord voor 2 of 4 spelers.

2 Spelers bord: Elke speler kiest een wereldwonder om af te bouwen en pakt daarvan de 6 genummerde speelstenen. Eén speler kiest een lichte kleur wereldwonder (Colosseum of Piramide van Cheops) de ander een donkere kleur (Chinese muur of Machu Picchu).

4 Spelers bord. Alle spelers kiezen een wereldwonder om af te bouwen en pakken daarvan de 6 genummerde speelstenen.

Speluitleg

Het is de bedoeling om speelstenen van je tegenstander(s) te slaan door op het vak uit te komen waar een speelsteen ligt. Wanneer een speelsteen geslagen is, haal je deze van het bord en leg je deze voor je op tafel en doet deze niet meer mee aan het spel.

De donkere speelstenen staan “veilig” op de donkere vakken en de lichte speelstenen op de lichte vakken. Er kan een speelsteen geslagen worden wanneer deze niet veilig staat (dus op een ander kleur vak dan dat de speelsteen gekleurd is).

De dobbelstenen bepalen welke stappen er gezet worden met welke speelstenen. Voorbeeld: Wordt er 5 – 2 gegooid, kan er met speelsteen nummer 5, twee stappen gezet worden, of met speelsteen nummer 2, vijf stappen. Er kunnen stappen gemaakt worden naar voor, achter en opzij, niet schuin. (Bijvoorbeeld voor 5 stappen: 2 naar voren, 2 opzij en weer 1 naar achter. Het hoeft dus geen rechte lijn te zijn) Er mag niet over een vak gestapt worden als daar een speelsteen ligt en er mag ook niet heen en weer gestapt worden van de vakken. Als dit niet anders kan, gaat de beurt voorbij.

DAAR KOMT HET: LET’S MOVE THE WORLD!!

Wanneer er dubbel gegooid wordt, dus 1-1, 2-2, 3-3 etc, verschuift ALTIJD eerst het onderbord alvorens er gezet moet worden. Door het schuiven veranderen de vakken van kleur. Zodoende staan de strategisch veilig opgestelde speelstenen allemaal ineens ‘onveilig’. Het onderbord verschuiven gebeurt door aan de zijkant het bord wat uitsteekt rustig richting het bord te drukken. Hierdoor zal het speelveld één rij vakken opschuiven.

Speel het spel

Degene die het hoogst aantal ogen gooit met een dobbelsteen mag beginnen. Daarna is de speler links van de beginner aan de beurt. Je mag telkens 1 keer gooien met twee dobbelstenen. Wanneer een speler 5 – 2 gooit, maar beide speelstenen zijn al geslagen en liggen dus niet meer op het bord, gaat de beurt naar de volgende speler. Als er dubbel gegooid is, maar de speelsteen is geslagen, wordt het schuifbord alsnog verschoven en gaat daarna de beurt naar de volgende speler.

Let op, alleen met de eerste beurt mag je niet een speelsteen slaan die nog op een startpositie staat van de tegenstanders naast je op het bord. Vanaf de tweede beurt is dit wel geldig.

Terug