Disclaimer

Bij de keuze van de architecten van de wereldwonderen hebben we geprobeerd rekening te houden met diversiteit, waarbij we niet de bedoeling hebben gehad groepen mensen uit te sluiten of prominenter uit te beelden. In het kader van genderdiversiteit merken we op dat de keuze architecten als mannen uit te beelden uitsluitend is ingegeven is door historische en archeologische feiten, waaruit blijkt dat in de opgevoerde culturen de rol van architect door mannen werd vervuld.